UTBILDNING
Val av buksnitt


Leif Israelsson

- Greenall MJ, Evans M, Pollock AV.Midline or transverse laparotomy? A random controlled clinical trial, part I. Influence on healing. Br J Surg 1982;67:188-190.
Randomiserad studie. 579 patienter opererades via tvärsnitt eller medellinjesnitt. Tvärsnitt tog längre tid att öppna och försluta samt blödde mer. Ingen skillnad i frekvens av sårruptur eller ärrbråck.

- Garcia-Valdecasas JC, Almenara R, Cabrer C, de Lacy AM, Sust M, Taura P, Fuster J, Grande L, et al. Subcostal incision versus midline laparptomy in gallstone surgery: a prospective and randomized study. Br J Surg 1988;75:473-475.
Randomiserad studie. Vid gallkirurgi användes medellinjesnitt eller tvärsnitt. Med tvärsnitt var smärtan mindre och lungfunktionen var bättre under de första 24 timmarna. Vårdtiden var kortare med tvärsnitt.

- Armstrong PJ, Burgess RW. Choice of incision and pain following gallbladder surgery. Br J Surg 1990;77:7.
Randomiserad studie. Vid gallkirurgi användes medellinjesnitt eller tvärsnitt. Med tvärsnitt var smärtan lägre under de första 24 timmarna. Därefter förelåg ingen skillnad i smärta, andningsfunktion eller vårdtid.

- Lacy PD, Burke PE, O’Regan M, Cross S, Sheehan SJ, Hehir D, Colgan MP, Moore DJ, Shanik DG. The comparison of type of incision for transperitoneal abdominal aortic surgey based on postoperative respiratory complications and morbidity. Eur J Vasc Surg 1994;8:52-55.
Randomiserad studie. Postoperativ smärta och sårkomplikationer var lika med tvärsnitt och medellinjesnitt hos 50 patienter som genomgick aortakirurgi. Tvärsnitt tog längre tid att öppna.

- Israelsson L. Tvärsnitt eller medellinjesnitt. Läkartidningen 2005; Översikt av litteraturen. Översikt gällande för och nackdelar med tvärsnitt och medellinjesnitt. Konklusion: när det är möjligt bör man välja ett medellinjesnitt.