UTBILDNING
Information till Dig som ska opereras för ljumskbråck


Ljumskbråck är en vanlig åkomma och innebär en svaghet i bukväggens muskulatur där bukhinnan kan bukta fram som en säck genom musklerna. Tarm eller tarmkäx kan glida ner i bråcksäcken, och om bråcksäcken och/eller innehållet kläms eller irriteras upplever man smärta. Bråcksäcksinnehållet glider oftast spontant tillbaka till bukhålan om man lägger sig ner.
Bedövning och operation
Före operationen får Du prata med en narkosläkare. Det finns tre olika bedövningstekniker vid ljumskbråcksoperation: lokalbedövning (på platsen för operationen), ryggbedövning eller narkos. Vi rekommenderar i första hand lokalbedövning i de fall detta är lämpligt, men du har själv möjlighet att framföra synpunkter på valet av bedövningsform. Vid titthålskirurgi (laparaskopi) får alla patienter narkos.
I de allra flesta fall är operation den bästa behandlingen för ljumskbråck och ett flertal olika operationsmetoder kan användas. Oftast opereras ljumskbråck genom ett snitt i ljumsken. Svagheten som finns i bukväggen åtgärdas, antingen med kroppens egna vävnader eller genom inläggning av ett syntetiskt nät som förstärkning. Komplikationer är sällsynta, och allvarliga sådana är mycket ovanliga. Operation görs oftast utan att Du behöver läggas in på sjukhuset (dagkirurgi) – dvs. Du kan åka hem samma dag som Du opereras. I enstaka fall behöver man dock stanna över natten.
Efter operationen
Det är viktigt att vara i rörelse och försöka leva som vanligt efter hemkomsten från sjukhuset. Du kan redan dagen efter operationen börja promenera och inom några dagar återgå till normala aktiviteter. Under den första månaden bör Du dock undvika tunga och ryckiga lyft (15-20 kg och mer). Sjukskrivning utöver 10-14 dagar är nödvändigt endast i undantagsfall. Efter en operation har Du alltid en sårsmärta under de två första veckorna. Smärttoppen är oftast 3-4 dagar efter operationen. Du får med Dig recept på värktabletter hem. Vanligtvis räcker preparat som Alvedon och Citodon. Undvik däremot preparat som Magnecyl, Treo, Bamyl (innehåller acetylsalicylsyra), som kan öka blödningsbenägenheten.
Normalt sys huden vid en bråckoperation med tråd som kroppen själv tar hand om. Sys såret med stygn som skall tas bort, görs detta efter 10-12 dagar, oftast av distriktssköterskan.
Mindre blödningar är relativt vanligt i hud och underhud och syns som blåaktiga missfärgningar kring såret. Dessa sprider sig ofta ned mot pungen/blygdläppen, men detta är ofarligt och försvinner inom en månad. Ärrvävnaden är ofta lite hård första månaderna efter operationen, men mjuknar med tiden. En mindre känselnedsättning kring operationssåret är också vanligt.
I regel behöver Du inte komma på återbesök, men Du får en tid för telefonkontakt med operatören efter 4-6 veckor. Har Du påtagliga besvär kvar 3 månader eller längre efter operationen, vill vi att Du tar kontakt med Din operatör.
Bråckregister
Bråckoperationer vid sjukhuset i --------- registreras enligt ett nationellt system i avsikt att åstadkomma ökad operationskvalitet. Årligen görs en samlad analys av data från alla deltagande sjukhus i registreringen. Ur patientens synpunkt är deltagande i denna kvalitetsregistrering frivillig. Om Du inte önskar att Din operation skall kvalitetsregistreras, måste Du meddela Din läkare i samband med operationen.Utformat av Leif Spangen