NYHETER

kallelse till
 
SIKTs ÅRSMÖTE 
 
2019

Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi kallar till årsmöte, under Kirurgveckan 2019 i Norrköping, Louis de Geer Konsert och Kongress. Årsmötet hålls Tisdag 20/8 2019, kl 16.45 i konferenslokal Vingen 6+7.

Välkomen!

Kallelse och dagordning
​till årsmötet 2019

SIKT-stipendier och SIKT-baggen 2019

I samarbete med Braun, Olympus och Storz delar SIKT ut Stora Stipendiet (30.000kr) och två Utvecklingsstipendier (à 10.000kr) 2019. Stipendierna skall stimulera studier och utveckling inom endoskopisk kirurgi respektive inom SIKTs verksamhetsområde.

SIKT prisar med 2019 års SIKT-bagge åter de bästa kirurgiska filmerna som produceras av våra medlemmar! ​Filmmediet i kombination med internet är ett effektivt sätt att sprida kirurgisk kunskap över världen.
Inbjudan och och ansökan om stipendier och SIKT-baggen

Kirurgveckan 2019

Årets kirurgveckan närmar sig med stormsteg. Deadline för abstracts passerades 31 mars, deadline för Early bird anmälan ligger 4 juni. Surfa in på hemsidan och läs mera!

Nya filmer från LG

LG Larsson fortsätter att publicera filmer i videoarktivet, nu senast från Varberg en film som visar gagstroplastik enl Collis vid hiatushernia och kort esofagus
Till videoarkivet
SIKT
Till videoarkivet
USÖ
Se filmen

Kurser och konferenser​ 

Under fliken Kurser och Konferenser,  flaggar vi för aktuella konferenser och kurser, missa inte värdefulla tillfällen till förkovring och utveckling!
Ansök om SIKT resestipendie 
SIKT resestipendie 2019:1
Med målsättning att öka med-lemmarnas möjlighet att delta i konferenser, möten m.m. har har SIKT beslutat utlysa resestipendier för SIKT-medlemmar 2019. Fyra resestipendier per år kommer att anslås.
Varje resestipendie består i 5.000kr. 
Ansökan skall innehålla:
- Rubrik: Ansökan SIKT Resestipendie 2019:1
- Namn och v.b. kort beskrivning av kongress/mål med resan
- Resans syfte: närvaro, accepterad poster eller föredrag etc.

Ansök senast 15/1 2019 till: hanna.nilsson@vgregion.se

Erhållet stipendie skall användas för resa inom 12 månader från sista ansökningsdatum

Efter resan skall stipendiat inkomma med reseberättelse till SIKT
​att publiceras på hemsidan
.


Grundkrav för ansökan är SIKT-medlemsskap och inkommen ansökan enligt nedan. ​​
Resan bör beröra SIKTs intresseom-råden, och ansökan skall innehålla beskrivning av resans syfte och mål, budget samt planerad tidsram. Utbetalt stipendie forutsätter att reseberättelse inkommer SIKT efter utfört resa. 


Brev från avgående ordföranden

 2018-08-25

Bästa SIKT-medlemmar,

Årets kirurgvecka är nu till ända. För SIKTs del har det varit en mycket intensiv vecka, där vi fått tillfälle att samarbeta med Kommittén för Klinisk Forskning, Kolorektalföreningen och Föreningen för Vårdvetenskap. I samband med årsmötet höll vår nya hedersmedlem, Agneta Montgomery, en inspirerande föreläsning om laparoskopins utveckling under de tre senaste decennierna. Jan Kukleta, Mark Soltes och Filip Muysoms deltog som inbjudna gäster och visade på olika sätt att använda laparoskopi vid bukväggskirurgi.

Vi tackar Torbjörn Sakari som efter flera års aktivt arbete i styrgruppen nu avgått. Markus Almström och Jeanna Joneberg invaldes som nya medlemmar i styrgruppen och Stephan Axer tar över som ordförande. Det bådar för mycket fruktbara år för SIKTs närmaste framtid. Stephans kreativitet och visioner är just det SIKT behöver för att utvecklas vidare.

Jag vill också påminna om hur viktigt det är att stärka det internationella samarbetet och ännu tydligare markera vår närvaro i våra europeiska systerorganisationer: European Association for Endoscopic Surgery (EAES) och European Hernia Society (EHS).

Det går att registrera sig som medlem i EAES online via sajten nedan: https://eaes.eu/eaes-membership/application-for-membership

Det går numera att registrera sig som medlem i European Hernia Society online och samtidigt knyta sig till den svenska underavdelningen: http://www.europeanherniasociety.eu/advantages-becoming-member


Gabriel Sandblom
Avgående ordförande, SIKT
Brev från ordföranden

 2018-04-25

Bästa SIKT-medlemmar,

Kraven på nyblivna specialister på väg in i bakjoursledet att kunna lösa problem med laparoskopisk teknik, både inom övre och nedre gastrointestinal kirurgi, har under de senaste åren blivit allt större. Magnus Kjellman kommer därför att arrangera två separata tvådagarskurser med fokus på laparoskopi inom övre respektive nedre gastrointestinal kirurgi under kirurgveckan. Kurserna ges i Göteborg, i kursavgiften ingår därför både transport från Helsingborg och hotell. Se separata annonser. Kurserna är unika i sitt slag i Sverige, med tyngdpunkt på träning i våtlabsmiljö och fakulteter med mycket lång erfarenhet inom respektive område.

Gabriel Sandblom
Ordförande, SIKT
Minimal-invasiv kirurgisk träning

 2018-04-06

Nytt grepp under kirurgveckan kring avancerad minimalinvasiv kirurgisk träning

Svensk kirurgisk förening i samarbete med Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi
 
Senaste två åren Svensk Kirurgisk Förening drivit frågan kring förbättrad avancerad kirurgisk träning för svenska kirurger tillsammans med SIKT och Svensk kirurgiskt råd. Bla vill vi se att fler universitetssjukhus skapa förutsättningar för kirurgisk simuleringsträning från torr- till våtlabsövningar. I Europa har European Association for Endoscopic Surgery tillfrågat ett stort antal europeiska kirurger mellan 35 till 45 år vad man helst ser att den föreningen driver i deras sak och visar sig att just praktisk våtlabsövning på avancerad nivå med kunniga lärare hamnar först på listan.  Med detta som bakgrund vill SKF och SIKT nu under framtida kirurgveckor erbjuda en kombination av teoretiska och praktiska kurser inom laparoskopi.

Målgruppen är ST läkare i slutet av sin utbildning och specialister. Målet med kurserna är att ge deltagaren en baskunskap så att man under handledning på sitt hemmasjukhus lättare ska kunna börja att operera inom respektive specialistområde och ha god kunskap om vad som kan gå fel och hur man undviker dem. Vi kommer framöver erbjuda tvådagarskurser inom kolorektal, övre gastrointestinal och endokrin kirurgi de dagar då specialiteten INTE har program under kirurgveckan. Först ut detta år är kurser inom kolorektal och övre gastointestinal kirurgi.

Håll utkik på SIKT och SKF hemsidor där mer information kommer inom kort. Möjlighet att ansöka om stipendium kommer att finnas.

Bästa hälsningar,
Styrelserna för Svensk kirurgisk förening och Svensk förening för innovativ kirurgisk teknologi.How to tie your shoes

 2018-04-04

Brev från ordföranden

 2018-03-22

Bästa SIKT-medlemmar,

Robot-assisterad laparoskopisk kirurgi av bråck börjar få allt mer fäste i den kliniska rutinen. Vi planerar därför en session med fokus på olika tekniska lösningar vid robotkirurgi under kirurgveckan. Dessutom finns det möjlighet att delta i ett internationellt symposium om robotassisterad bukväggskirurgi i Ghent 24-26 maj . Avgiften är 250 Euro för EHS-medlemmar och 300 Euro för de som inte är medlemmar. Under symposiet kommer man bland annat ta upp robotassisterad kirurgi av stomibråck, komplicerade ljumskbråck och ärrbråck.

Gabriel Sandblom


Download information

Mora lasarett

nyheter i Riga

 2018-03-15

Nyårsbrev från ordföranden

 2018-01-02

Bästa SIKT-medlemmar,

Jag önskar er alla ett mycket gott nytt år och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Inför våren 2018 vill jag framförallt påminna on Bråckdagarna 8-9 mars, Internationella Bråckmötet i Miami 12-15 mars och EAES möte i London 30 maj – 1 juni.

Det vore också mycket roligt om vi kunde stärka den svenska underavdelningen av European Hernia Society. Genom att teckna medlemskap via vår underavdelning får man samma förmåner som EHS i övrigt erbjuder, inklusive reducerad avgift till Internationella Bråckmötet i Miami 12-15 mars och prenumeration på Hernia. Grundavgiften är 80 Euro för medlemskap med tillgång till den elektroniska upplagan Hernia och 120 Euro för prenumeration på pappersversionen av Hernia. Genom att betala in avgiften till plusgironummer 57 45 93-0 och ange namn och kontaktuppgifter i samband med inbetalningen blir medlemskapet registrerat.

Jag vill också påminna om mötet i London 22-23 mars om olösta frågor inom bråckkirurgin: Controversies in Hernia Surgery

Med önskan om ett fortsatt gott 2018
Gabriel Sandblom


Brev från ordföranden

 2017-12-07

Bästa SIKT-medlemmar,

Jag vill åter påminna om hur viktigt det är att förstärka det internationella nätverket för att utvecklingen av nya kirurgiska metoder. Det europeiska nätverket med fokus på laproskopisk kirurgi har under senare år vuxit sig allt starkare, det är därför mycket viktigt att vi från Sverige markerar vår närvaro. Genom European Assoiciation of Endoscopic Surgery (EAES) finns det möjlighet att få tillgång till kirurgisk träning, utveckling och kontakter med kollegor verksamma inom samma områden som vi utvecklar i Sverige. På hemsidan ( https://eaes.eu ) går det att ta del av EAES verksamhet, bland annat kurser, utlysning av fellowships och internationella möten.

Genom medlemskap i EAES ges man följande möjligheter:

• Certifiering av EAES-medlemskapet med ett officiellt dokument från E.A.E.S.s centrala kontor.

• Prenumeration på den elektroniska versionen av den officiella E.A.E.S. Surgical Endoscopy, den första journalen av en endoskopisk förening med en impact factor vid nivåer av stora kirurgiska föreningar.

• Elektronisk åtkomst till följande journaler:
   Annals of Surgical Oncology
   Digestive Surgery
   World Journal of Surgery

• Möjligheten att prenumerera på SpringerAlert, en kostnadsfri innovativ tjänst som meddelar användare via e-post när nya artiklar blir tillgängliga elektroniskt.

• Eurolink, det officiella nyhetsbrevet E.A.E.S. skickar gratis, som syftar till att distribuera all information inom området kirurgisk endoskopi i vidaste bemärkelsen.

• Delta i årskongressen för E.A.E.S. i Europa och World Endoscopy Congress vartannat år till en reducerad registreringsavgift.

• Deltagande i forskarutbildningarna i E.A.E.S. organiseras varje år under kongressen till en reducerad registreringsavgift, vilket motsvarar ett kontinuerligt läkarutbildningsprogram.

• Möjligheten att ansöka om EAES-stipendiet: består av ett tre månaders träningsprogram i de viktigaste minimaly invasive surgery centers i Europa och USA.

• Möjlighet att ansöka om EAES-forskningsbidragsprogrammet. Varje år kommer 3 projekt att tilldelas med ett bidragsbelopp på mellan 10 000. och 50 000 euro

• Tillgång till resebidrag och priser relaterade till varje kongress i föreningen

Den som är intresserad av att veta mer om vilka möjligheter som finns i EAES rekommenderas därför att ta kontakt med Dorin Eugen (e-mail popa.dorin.eugen@gmail.com ) eller mig ( gabriel.sandblom@ki.se ) för mer information.

Gabriel Sandblom
Ordförande, SIKT


Rundresa till
laparoskopiaktiva sjukhus i Stockholm
-
LG Larsson
 2017-11-23

Under vecka 46 har vår kollega LG Larsson besökt "laparoskopiaktiva" sjukhus i Stockholm. Här läser ni hans berättelse:
Download


Brev från ordföranden
 2017-11-13

Bästa SIKT-medlemmar,

Forskningen, undervisningen och utbildningen inom nya endoskopiska tekniker i Sverige går idag i rask takt. Inte desto mindre behöver vi vidga våra internationella utblickar för att få till en effektiv utveckling. Samarbetet in European Association of Endoscopic Surgery (EAES) har under senare år vuxit sig allt starkare.  På hemsidan ( https://eaes.eu/ ) går det att ta del av EAES verksamhet, bland annat kurser, utlysning av fellowships och internationella möten.

För att stärka samarbetet med EAES skulle vi behöva ordanisera upp en svensk underavdelning, med svenska kirurger som tar aktiv del i det internationella samarbetet. Popa Dorin Eugen, kirurg och överläkare i Värnamo, ingår i EAES utbildningskommitté. Till uppgifterna med arbetet i utbildningskommittén ingår att förmedla kontakter och underlätta utbytet mellan de Europeiska länderna. Den som är intresserad av att veta mer om vilka möjligheter som finns i EAES rekommenderas därför att ta kontakt med Dorin för mer information (e-mail popa.dorin.eugen@gmail.com ).

Gabriel Sandblom