SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

Brev från Ordföranden

Bästa SIKT-medlemmar,

Ber att få påminna om den svenska underavdelningen av European Hernia Society. Genom att teckna medlemskap via vår underavdelning får man samma förmåner som EHS i övrigt erbjuder, inklusive reducerad avgift till EHS möte i Wien (http://www.ehs2017vienna.com) och prenumeration på Hernia. Grundavgiften är 760 kronor (80 Euro) för medlemskap med tillgång till den elektroniska upplagan Hernia och 1140 kronor (120 Euro) för prenumeration på pappersversionen av Hernia. Genom att betala in avgiften till plusgironummer 57 45 93-0 och ange namn och kontaktuppgifter i samband med inbetalningen blir medlemskapet registrerat.

För de som är intresserade av att ta del av nya rön inom bråckkirurgi, framförallt vad det gäller behandling och strategier för att förebygga kroniska smärtor efter bråckkirurgi finns det också möjlighet att delta i ett endagssymposium om kroniska postoperativa smärtor i Köpenhamn 20 april (http://www.chs2017.dk/).

Gabriel Sandblom


Publicerad: 2017-02-08

SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

 
Startsidan |  Bli Medlem |  Nyheter |  Bukvägg |  Innovativ kirurgi |  Samarbetspartners |  Video |  Om oss |  Planerade kurser |  Länkar
Webbproduktion: C&E Webbguru