SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

SIKTs utvecklingsstipendium 2017

Vi har glädjen att tillsammans med våra samarbetspartner BARD, BRAUN, Johnson&Johnson, Olympus, Storz, COOK och Surgical Science presentera årets stipendier.

ÄNDAMÅL

Att understödja och stimulera forskning och kompetensutveckling inom bukväggskirurgi och/eller kirurgisk teknik- och metodutveckling.

STIPENDIER

SIKTs stora stipendium om 40 000kr samt tre utvecklingsstipendier à 10 000kr. Det stora stipendiet är riktat mot mer omfattande projekt (företrädesvis forskning) medan de fyra utvecklingsstipendierna riktas mot såväl utbildning och kompetensutveckling som forskning.

Målet med ovanstående stipendier är att pengarna återinvesteras i den sökandes forskning eller kliniska kompetens, antingen som vidareutveckling av den pågående forskningen eller del av en personlig utveckling av stipendiaten. Erhållna stipendiepengar får användas till kongressavgift eller annan utbildning men inte till resa eller logi.

STIPENDIEKOMMITTÉ

SIKTs styrelse

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Medlemskap i SIKT är en förutsättning.  Skriftlig ansökan på särskilt anvisad ansökningsblankett på SIKTs hemsida. Ifylld blankett mailas till SIKTS vetenskapliga sekreterare Hanna Nilsson (hanna.nilsson@vgregion.se) senast 2017-06-01. 

BEDÖMNINGSGRUNDER

Ansökningarna bedöms anonymiserade. Bedömning utifrån beskrivning av ändamål samt angivet användande av stipendium. Bedömd nytta för ämnesområdena respektive den sökande. Tidigare erhållet SIKT stipendium de senaste åren utesluter inte stipendium men sökande som ej tidigare erhållit stipendium prioriteras.

MEDDELANDE OM BESLUT

Besked erhålles per e-post.

REDOVISNING

En redogörelse för förbrukning av medel ska vara SIKTs vetenskapliga sekreterare tillhanda senast ett år efter att stipendiet emottogs.

UTDELNING AV STIPENDIUM

Stipendierna delas ut i samband med föreningens årsmöte under Kirurgveckan 2017 i Jönköping.

Ansökningsformulär

Annons


Publicerad: 2017-05-08

SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

 
Startsidan |  Bli Medlem |  Nyheter |  Bukvägg |  Innovativ kirurgi |  Samarbetspartners |  Video |  Om oss |  Planerade kurser |  Länkar
Webbproduktion: C&E Webbguru