SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

Brev från Ordföranden

Bästa SIKT-medlemmar

Det finns nu ett preliminärt program för kirurgveckan tillgängligt via hemsidan, http://www.kirurgveckan.se/. Både det sociala aktiviteterna och det vetenskapliga programmet är brett upplagt och borde kunna locka de flesta.

Påminner om att deadline för att skicka in abstract är 30/3. Det vore roligt om vi kunde få in så många abstract inom SIKTs sfär som möjligt till.

Årets SIKT-fest kommer vi att hålla på VY skybar tisdag 22/8, förhoppningsvis med så stor uppslutning som möjligt. Det går bra att anmäla sig dit direkt via hemsidan i samband med registreringen.

Gabriel Sandblom 


Publicerad: 2017-03-21

SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

 
Startsidan |  Bli Medlem |  Nyheter |  Bukvägg |  Innovativ kirurgi |  Samarbetspartners |  Video |  Om oss |  Planerade kurser |  Länkar
Webbproduktion: C&E Webbguru