UTBILDNING
Litteratur


Arbetsgruppen för bukkirurgi presenterar här ett förslag till aktuella litteraturhänvisningar avseende olika problemområden som berör bukväggen.
Experter inom de olika områdena har fått ta fram ”nyckelreferenser”. Avsikten är att dessa ska kunna fungera som ett stöd för de som önskar en mera evidensbaserad diskussion inom olika områden. Korta kommentarer på några rader bifogas varje referens. Detta är på intet sätt en heltäckande lista. Från dessa förslag får var och en leta sig vidare i litteraturen.

Deltagande experter:
Israelsson Leif, Kir klin Sundsvalls lasarett
Nordin Pär, kir klin Östersunds lasarett
Smedberg Sam, Kir klin Helsingborg lasarett
Spangen, Leif, Kir klin Karlstad lasarett
Rogmark Peder, Kir klin universitetssjukhuset UMAS
Gruppen emotser tacksamt kommentarer och kompletteringar som kan skickas till hemsideansvarig på email.Val av buksnitt
Suturteknik medellinjessnitt
Hudförslutning
Ljumsksmärtor; oklara - nervanatomi
Ljumskbråckstekniker
Ljumskbråck - lokalanestesi
Ljumskbråckstekniker - resultat
Ljumsksmärtor postoperativt
Ärrbråck - tekniker och resultat
Bukväggssmärtor
Parastomala bråck
Spigeliibråck
Obturatioriusbråck
Lumbalbråck