KURSER OCH KONFERENSER


25-27 OKTOBER 2018

Torsby Hernia Meeting

Även i år arrangerades i Torsby ett mycket lyckat möte i ämnet "Bråckkirurgi".

Läs hela referatet:
Referat Torsby Hernia Meeting

8 - 9 MARS 2018

Bråckdagarna Stockholm

Läs inbjudan:
Inbjudan Bråckdagarna Stockholm

12 - 15 MARS 2018

American Hernia Society Congress i Miami USA
Mer information

16-18 MAJ 2018

KIRUB dagar Örebro

Framtidens kirurgi

För anmälan och mer information: www.kirurb.se

30 MAJ - 1 JUNI 2018

26th International EAES Congress London
Mer information