KURSER OCH KONFERENSER
 1. 16-18 MAJ 2018
  KIRUB Dagar Örebro
  Framtidens kirurgi
 2. 30 MAJ - 1 JUNI 2018
  26th International EAES Congress London
 3. 17 - 18 MAJ 2018
  Nationell TEP kurs Södertälje Sjukhus
 4. 24 - 26 MAJ 2018
  International Symposium on Abdominal Wall Robotic Surgery
 5. 23 - 24 AUGUSTI 2018
  Laparoskopisk kolorektalkirurgi
  Våtlabskurs under kirurgveckan
 6. 20 - 21 AUGUSTI 2018
  Akut laparoskopisk övre gastrointestinal kirurgi
  Våtlabskurs under kirurgveckan
Mer information
Mer information
Mer information
Mer information
Mer information
Mer information