SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi
Hvordan får du helseforsikring cialis i norge Universitetet i colorado denver anschutz medisinsk campus

Video

Här presenteras en ny utvald videofilm från Videobiblioteket vid Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. För att vi regelbundet ska kunna presentera nya filmer är det önskvärt att ni sänder intressanta laparoskopiska videosekvenser till Lars-Göran Larsson (Kir.klin USÖ, 701 85 Örebro). Filmerna redigeras och ljudsättes innan dom presenteras på hemsidan. Filmerna kan visa laparoskopiska standardingrepp, intressanta operationsfynd, operationstekniska tips och/eller kirurgiska riskmoment som vi önskar sprida till minimalinvasivt verksamma kollegor.

VLCVi rekommenderar VLC media player för att kunna se filmerna. VLC för Windows, Mac OS och flera andra operativsystem kan laddas ner här: http://www.videolan.org/vlc/#download

2017

Rift av gravid uterus vid laparoskopisk kolecystektomi

Kirurgen på sal från start
Assisterande Op ssk - En modell med många fördelar

Slitsproblem efter Gastric Bypass med titthålsteknik
Demonstration på tygmodell

Torkverad ovarialcysta

Laparoskopisk TAPP vid inklämt femoralbråck

Fallbeskrivning
Leverresektion - sårinfektion, ärrbråcksutveckling
Svårläkt sår - ärrbråcksoperation och postop intrathorakal
Ventrikelherniering 

Ockult gastrointestinal blödning pga Meckels divertikel

Vad göra när sonden inte passerar GEn vid LGBP

Laparoskopisk reversering av Gastric Bypass
Filmen inskickad av Rickard Johansson och Asim Alibegovic på Kirurgkliniken i Växjö.

Paraesofageal herniering

Laparoskopisk resektion av GIST-tumör från ventrikeln

Stickskada genom hjärtsäcken

Blowout i huvudmagen efter LGBP

2016

TEP och Orkidektomi

Iatrogen koledokusskada med resektion

Iatrogen klipsning av höger gallgång

Den svenska främre nätplastiken

Iatrogen skada på d.hepaticus sin

Intermittenta subileusattacker pga torsion pga Meckels divertikel

EVAR - Endovaskulär aneurysmreparation
EVAR vid infrarentalt bukaortaaneurysm. En film från Anders Hallin kärlkirurg i Falun.

Perforerat duodenalulcus med 24 h anamnes - generell peritonit

Laparoskopisk delning av brid

Peroperativ blödning vid Laparoskopisk Kolecystektomi
Hur hantera arteriell och venös blödning.

Stickskada kniv vä thorax under vä mamill
Thoraxdrän akut CT thx buk

Tips vid avstaplad sond vid LGBP

Perforerat duodenalulcus - Sug rent
Här en film till om vikten av att suga rent  vid fall av perf duodenalulcus.

Perforerat duodenalulcus
Film som visar diagnostisk laparoskopi vid perforerat duodenalulcus 12 h delay o sedan öppen raphi där man använder LapraTy.

Postop blödning efter Gastric sleeve
Filmen visar postop blödning efter gastric sleeve där man inte gör något åt stapelraden primärt.

Dissektionsskada på urinblåsan vid TEP - Så här ser det ut
Filmsekvens som visar dissektionshål på urinblåsans tak vid TEP.

Gallblåsetorsion
Filmen visar ett mycket ovanligt tillstånd.

Aberrant gallgång
Filmen visar en aberrant gallgång som överraskningsfynd vid lap kolecystektomi.

Morgagnis Hernia
Laparoskopisk nätplastik vid Morgagnis hernia. Filmen kommer från Ersta.

"Noviks Startknut"
Här är ett kirurgisk tekniskt tips på en finurlig startknut vid fortlöpande sutureringen. Tipset inskickat från kollegan Bengt Novik.

Sleeve Gastrectomy
Här är en informationsfilm från Peter Loogna på Sophiahemmet angående gastric sleeve.

2015

Patientfall - LGBP med perop upptäckt supraumbilikalt bråck
Vid LGBP kan man relativt ofta upptäcka bukväggsbråck med inklämt oment. Det är klokt att lämna detta utan åtgärd primärt och låta patienten gå ner i vikt innan bråcket åtgärdas. Här ett fall där vi reponerade omentet o förslöt bråcköppningen perkutant och vad som sedan följde.

Akut Emfysematös Kolecystit
Ett potentiellt livshotande tillstånd

EA Ileus postop LGBP - Analys och tips

Laparoskopisk träningsbox, "budgetvarianten"

Femoralbråck med hernierad del av urinblåsan

Diagnostisk laparoskopi - Tandpetare och Meckels divertikel
Filmen visar perforation av Meckels divertikel hos en ung kvinna som genomgår diagnostisk laparoskopi under appendicitmisstankar.

Endoskopisk cystoduodenostomi
Filmen visar endoskopisk cystoduodenostomi utförd av Rozh Noel, Gastrocentrum, Huddinge.

Hellers myotomi + GBP
Filmen visar en patient med kombinerad Akalasi och övervikt som opererades med myotomi o LGBP i samma seans. Filmen inskickad av Mikael Ekelund och Michael Hermansson i Lund.

Hur minimera EA-trängseln vid LGBP
EA-anastomosområdet är den svaga punkten vid LGBP och här visar ÖL. Torsten Olbers hur han rutinmässigt hanterar området vad gäller stapling, delning av mesenteriet samt slitsförslutningen.

Kolecystektomi
Frisk pojke, 13 år gammal, med akuta buksmärtor.

Den svenska främre nätplastiken
Film från Fakulteten för nationella kursen i bråckkirurgi för ST-läkare.

Bilateralt femoralbråck
Här är en film som visar bilat femoralbråck hos en man som tidigare är både opererad med främre och bakre nätplastik.

Intrathorakal ventrikelherniering, Laparoskopisk Nissenfundoplikation
Här är en ny film som visar Laparoskopisk Nissenfundoplikation vid intrathorakal ventrikelherniering på 80-årig kvinna med retentionsbesvär.

Akut buk, diagnostisk laparoskopi
Film som visar en Meckels divertikel.

Obehagligt rotationsmisstag vid LGBP
Filmen visar en peroperativ felmanöver vid LGBP där biliära benet roteras in i Petersens space.

Akut buk hos tidigare LGBP-opererad

Laparoskopisk appendektomi med Sono-surg och Endostapler
Här visas en laparoskopisk appendektomi med SonoSurg och Stapelteknik. En snabb och säker teknik.

På villovägar vid laparoskopisk kolecystektomi
Här är en film som visar hur man kan komma på villovägar vid laparoskopisk kolecystektomi och där noggrann analys av preop MRCP troligen hade minskat risken för detta.

Laparoskopisk kolecystektomi och ERCP Rendezvous efter tidigare LGBP
Film som visar transgastrisk ERCP RV efter LGBP och hur det ser ut 2 månader efter gastrotomin. 

Endoskopisk extirpation av enkrona från magsäcken
Film från Husham al Wasty, kir.kliniken Nyköping.

Endoskopisimulator för Gastroskopiträning
Här en film som visar en enkel gastroskopisimulator för basal träning.

Kolecystoduodenal fistel - Så här ser det ut
Filmsekvens från Ali Fathalla, Kir.kliniken, Karlskoga som visar en kolecystoduodenal fistel.

Avbruten LGBP op pga leverhaemangiom
Här en film som visar en patient som planerades för op med LGBP o där man upptäckte ett vänstersidigt leverhemangiom. Avbröt op ordnade med atraumatisk leverretraktor och opererade igen.

Open inguinal hernia repair
Här visar Prof Staffan Smeds öppen ljumskbråckoperation med Progrip mesh.

Laparoskopisk appendektomi med Sono-surg och stapelteknik
Här är en film som visar standardtekniken vid enkel laparoskopisk appendektomi när man använder SonoSurg och stapeltekniken.

Föreläsning om Hemospray från Cook
Här är en informationsfilm om Hemospray, en ny produkt för behandling av blödande duodenalulcus.
Filmen är producerad av Fredrik Swahn på Kirurgkliniken i Huddinge.

SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

 
Startsidan |  Bli Medlem |  Nyheter |  Bukvägg |  Innovativ kirurgi |  Samarbetspartners |  Video |  Om oss |  Planerade kurser |  Länkar
Webbproduktion: C&E Webbguru