BLI MEDLEMVälkommen att bli medlem i SIKT!

Föreningen bildades 1991 och har för närvarande drygt 300 medlemmar och över 30 företagsmedlemmar. Föreningen har tidigare givit ut medlemsbladet "Laparoskopi Nytt" två gånger om året men from 2005 publiceras nyheterna via hemsidan. På hemsidan kan du bl.a. läsa om senaste nytt vad gäller utveckling inom minimalinvasiv kirurgi, ta del av videofilmer speglande den minimalinvasiva kirurgin och läsa referat från olika kongresser, kurser m.m. Det är viktigt att alla medlemmar bidrar med material till hemsidan för att vi ska få en attraktiv samlingspunkt för utbyte av erfarenheter inom vårt specialområde.
Vid årsmötet 2007 under kirurgveckan i Stockholm bildades en ny delförening SIKT Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi vilket är en sammanslagning mellan MIK och Bukväggsgruppen. Den nya föreningens årsmöte hålls i samband med kirurgveckan och årsavgiften är 200 kronor. Ni får som medlem regelbundet nyhetsbrev från föreningens redaktör.
SIKT medlemmar har möjlighet att även söka rabatterat medlemskap i European Association for Endoscopic Surgery (EAES) och/eller European Hernia Society (EHS).Priser:

Medlemsskap i EAES  för SIKT medlemmar 70 EUR/år för specialister och 40 EUR/år för ST-läkare.

I medlemsskapet ingår:
Tidsskriften Surgical Endoscopy i både pappers- och onlineform
Tillgång till Annals of Surgical Oncology,  Journal of Gastrointestinal Surgery och World Journal of Surgery i elektronisk form
EAES nyhetsbrev EUROLINK;
Reducerade priser på EAES konferenser och kurser.

För mer information, se EAES hemsida http://www.eaes.eu/home.aspx


Medlemsskap i EHS: 80 EUR/år

Medlemsskap i "Swedish chapter" EHS ger rabatt på priset för deltagande i EHS årliga konferens.
Tillgång till tiddskriften Hernia i elektroniskt format.
Om du även önskar Hernia i pappersform får du betala 120 EUR/år. 
Namn
Email
Titel
Söker medlemskap i SIKT
Söker medlemskap i EAES
Söker medlemskap i EHS med tidskrift "Hernia" endast i elektronisk format
Söker medlemskap i EHS med tidskrift "Hernia" även i pappersformat
Klinik
Adress
Skicka