Tel: 042-38 69 42
Mobil: 0768-88 04 05

Kundservice
Tel: 042-38 60 00
Box 823, SE-251 08 Helsingborg
Besöksadress/ Rönnowsgatan 10, 252 25 Helsingborg
Bard - Davol är en stor leverantör av produkter för bråck och portföljen består av nät samt fixation. Bard ser varje val av produkt  som viktigt för kirurgen och resultatet för patienten. Right Procedure. Right Product. Right Outcome.  Bard erbjuder kostnadsfri bråckutbildning online bl. a med live operationer.