Abstracts till Kirurgveckan
Vi tackar för de bidrag som skickats till SIKT
Vi har erhållit ett antal abstracts till kirurgveckan som i vanlig ordning kommer att bedömmas av vår vetenskapliga kommittee.  

Vi ser fram emot det vetenskapliga programmet och presentationerna v34!