SIKT-stipendier och SIKT-baggen 2019

I samarbete med Braun, Olympus och Storz delar SIKT ut Stora Stipendiet (30.000kr) och två Utvecklingsstipendier (à 10.000kr) 2019. Stipendierna skall stimulera studier och utveckling inom endoskopisk kirurgi respektive inom SIKTs verksamhetsområde.

SIKT prisar med 2019 års SIKT-bagge åter de bästa kirurgiska filmerna som produceras av våra medlemmar! ​Filmmediet i kombination med internet är ett effektivt sätt att sprida kirurgisk kunskap över världen.
Inbjudan och och ansökan om stipendier och SIKT-baggen
Kurser och möten
Missa inte de kurser och möten som annonseras!
Under fliken kurser och konferenser annonseras nationella och internationella möten av intresse för SIKTs medlemmar. Klicka till höger, och se till att hålla dej uppdaterad!

OM SIKT
SIKT, Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi, bildades 2007 genom sammanslagning av de tidigare MIK och arbetsgruppen för bukväggskirurgi.

Förväntningarna på den kirurgiska utvecklingen avseende metoder och resultat kommer från flera håll och föder krav som blir en utmaning för föreningen. För patienterna är kvalitetsparametrar som smärtfrihet och komplikationsfrihet vid kirurgi och reducerat trauma med minskad risk för sena besvär som funktionsnedsättning och kronisk smärta angelägna önskemål. Inom professionen strävar vi generellt efter enklare och säkrare metoder både vid behandling och diagnostik, vilket kräver forsknings- och utbildningsinsatser. Samhället förväntar sig kostnadseffektivitet, en väl förvaltad investering.
Videoarkiv
I samarbete med LG Larsson och Videoarkivet vid USÖ publicerar vi regelbundet filmer på vår hemsida,
​så håll utkik under NYHETER och VIDEOARKIV!
Nyheter
​SIKT
Till videoarkivet SIKT
Till videoarkivet USÖ
SIKT SAMARBETSPARTNERS